Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Cpr.nr  (Til oprettelse af kørekort forløb hos Borgerservice).

Du udfylder ved opstart en ansøgning om kørekort, som Køreskolen larslie.dk, bruger til oprettelse i køreprøvebooking.dk samt viderebringer ansøgningen om kørekort til den lokale Borgerservice.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, opfylde lovkrav samt kommunikere med dig.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Kørelærerne hos Køreskolen larslie.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på Køreskolen larslie.dk, er Kørelærer Lars Lie.

DLX A/S, der hoster køreskolens IT systemer, har ligeledes adgang til de indsamlede data.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Køreskolen larslie.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos Køreskolen larslie.dk, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Lars Lie.

Elektronisk henvendelse
Ved tilmelding på www.larslie.dk giver du os samtidig samtykke til, at Køreskolen larslie.dk må kontakte dig via e-mail, SMS og telefon.
Henvendelse kan bestå i:
– Kommunikation om køretider og andre ydelser
– Udsendelse af fakturaer og elevspecifikationer
– Rykker skrivelser ifm. manglende betaling
– Oplysninger om dit forløb hos Køreskolen larslie.dk
– Spørgsmål til dit forløb